หน้าแรก > Uncategorized > >> ถ้าผมจะวัดและประเมินผล ของนักเรียนในโรงเรียนอย่างนี้ได้หรือเปล่า

>> ถ้าผมจะวัดและประเมินผล ของนักเรียนในโรงเรียนอย่างนี้ได้หรือเปล่า

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ มีมาตรฐานเป็นตัวกำกับในการพัฒนานักเรียน ในจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนรู้
————————————–

@ ผู้บริหารสถานศึกษาจะบริหารสถานศึกษายังไงก็ได้ ที่จะให้นักเรียนได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในหลักสูตร อาจจะไม่ต้องบริหารตามรูปแบบดั้งเดิมก็ได้

@ การพัฒนานักเรียนก็ไม่เฉพาะแค่ครูสอนตามหนังสือเพียงอย่างเดียวแต่ยังหมายถึง ๑). การเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องลูกเสือ ห้องพระพุทธศาสนา ห้องภาษาอังกฤษ ฯลฯ ๒). การเรียนรู้ผ่านสื่อหรือเทคโนโลยีทางการศึกษาต่าง ๆ  เช่น ผ่านโทรทัศน์ ผ่านหนังสือ ผ่านเอกสารอ่านประกอบ ผ่านป้ายนิเทศ ผ่านแผ่นความรู้ ฯลฯ ๓). การเรียนรู้ผ่านระบบอีเลิร์นนิ่ง

@ ซึ่งจากการเรียนรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังกล่าว จะเข้าสู่การวัดและประเมินผลที่ผมคิด ดังนี้ครับ
— ๑). ครูให้นักเรียนทราบถึงมาตรฐานที่นักเรียนควรจะได้ จะเป็น จะเข้าใจ แล้วครูสอนนักเรียนในห้อง ตามกำหนดการสอน ตามมาตรฐานดังกล่าว
— ๒). ครูประเมินนักเรียน ผ่านครึ่งห้อง อีกครึ่งห้องไม่ผ่าน
— ๓). นักเรียนไปเรียนรู้ตามช่องทางต่าง ๆ ที่กล่าวถึง แล้วนักเรียนมาแจ้งครูว่าจะขอทดสอบเพื่อประเมินตนเองว่าผ่านมาตรฐาน สอบปรากฎว่าไม่ผ่าน
— ๔). ภาคเรียนที่ ๑ ผ่านไปเข้าสู่ภาคเรียนที่ ๒ นักเรียนกลับมาขอทดสอบอีกครั้ง เพราะตนเองได้ไปศึกษา เรียนรู้มาแล้ว ปรากฎว่าผ่าน
— ๕). นักเรียนเข้าสอบปลายปี นำคะแนนที่เรียกว่า ระหว่างเรียน มารวมกับคะแนนปลายปี แล้วครูก็ตัดสินผลการเรียนนักเรียน

@ ผมว่าวิธีการวัดและประเมินผลแบบนี้น่าจะเหมาะกับหลักสูตร ๕๑ นี้มากกว่า ไม่ใช่ว่าสอนเสร็จแล้วก็วัดนักเรียนแล้วก็ประเมินว่าไม่ผ่าน ทำให้ผู้เรียนตกมาตรฐานตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว โดยทีผู้เรียนยังไม่เรียนรู้เลย และที่สำคัญมาตรฐานที่กำหนดไว้นั้น ให้ผู้เรียนในเวลา 1 ปี

@ การวัดและประเมินผล แบบนี้ยังสอดคล้องกับนักเรียนเป็นสำคัญ สอดคล้องกับแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนได้จัดขึ้นอย่างแท้จริง

@ ผมจึงขอเสนอแนวคิดการวัดและประเมินผลในมุมมองของผม ดังกล่าว ว่าสามารถทำได้หรือเปล่า.

Advertisements
หมวดหมู่:Uncategorized
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: